Javaanse Tedak Siten Ceremonie

Back

Tedak Siten Ceremonie: Ritueel van de eerste stappen op aarde.

Tedak betekent stappen, voet zetten.
Siten (Siti) betekent aarde, aarde.
Tedak Siten betekent voet op aarde zetten.

Dit ritueel illustreert dat het kleine kind klaar is om een succesvol leven te beginnen, met Gods zegen en met de begeleiding van zijn of haar ouders.

Deze traditionele ceremonie wordt uitgevoerd wanneer een kind 7 Selapan is, wat 245 dagen is (Selapan is 35 dagen). Er zijn 5 Pasaran (markt) dagen in één Selapan: Legi, Pahing, Pon, Wage en Kliwon. Elke dag wordt daarom anders genoemd in één Selapan-periode. Een periode van zondag Legi tot zaterdag Kliwon is 35 dagen. Dat heet Weton in het Javaans. Voor een Javaan is het belangrijk te weten wat zijn of haar weton dag is.

 Zondag Legi  Maandag Pahing  Dinsdag Pon  Woensdag Wage  Donderdag Kliwon
 Vrijdag Legi  Zaterdag Pahing  Zondag Pon  Maandag Wage  Dinsdag Kliwon
 Woensdag Legi  Donderdag Pahing  Vrijdag Pon  Zaterdag Wage  Zondag Kliwon
 Maandag Legi  Dinsdag Pahing  Woensdag Pon  Donderdag Wage  Vrijdag Kliwon
 Zaterdag Legi  Zondag Pahing  Maandag Pon  Dinsdag Wage  Woensdag Kliwon
 Donderdag Legi  Vrijdag Pahing  Zaterdag Pon  Zondag Wage  Maandag Kliwon
 Dinsdag Legi  Woensdag Pahing  Donderdag Pon  Vrijdag Wage  Zaterdag Kliwon

Voorbereidingen - het Sajen offer

Meestal wordt het ritueel 's morgens georganiseerd in de tuin van het huis. Behalve de ouders en het gezin geven enkele respectable ouderen ook hun zegen aan het kind. Het vereiste sajen (offer) is als een gebed tot God om zijn zegen en bescherming te verkrijgen. Het is er ook om de zegen van de voorouders te ontvangen, om bescherming tegen het kwaad te krijgen en om ervoor te zorgen dat de rituele ceremonie in een goede en veilige atmosfeer kan worden gehouden.

Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, komen het gezin (de ouder, het kind en de familieleden) en genodigden samen op de plaats van de ceremonie.

Meer

Selamatan ritueel

Het Selamatan ritueel is een traditioneel religieus samenkomen. Het woord Selamatan drukt de noties van dankzegging, zegening en genade uit. Tegelijkertijd is een Selamatan niet echt een religieus feest. Hoewel er wordt gebeden en er een passage uit de koran wordt gelezen, is dit iets dat lang teruggaat voor de komst van de islam. De Selamatan is deels een manier om de familie- en buurtsolidariteit uit te drukken - wat erg belangrijk is in Indonesië - en deels een manier om zich tegen slechte krachten te beschermen. Het delen van het ritueel voedsel, het gebed en het samenkomen in de gemeenschap: het zijn voorbeelden van hoe de Javanen geloven hoe ze de orde kunnen blijven handhaven en hoe het gevaar kan worden weggehouden.

Meer

Siraman Ritueel

Het Siraman ritueel is een reinigingsritueel.

De baby wordt gebaad of gereinigd met setaman bloemen: rozen, jasmijn, magnolia en cananga. Dit ritueel vertegenwoordigt de hoop dat de baby respect, eer en faam zal brengen aan het gezin.

Meer

Turun Tanah Rituelen

Er zijn nog andere rituelen die uitgevoerd worden tijdens de Turun Tanah. De baby wordt bijvoorbeeld op een pad geleid van 7 verschillende kleuren (rood, wit, oranje, geel, groen, blauw en violet). Dit pad is gemaakt van kleefrijst of jadah of tetel dat is vermengd met het vlees van een jonge kokosnoot en een snufje zout. De kleuren symboliseren de verschillende levensfasen. Ze zijn gerangschikt van donker naar helder. De baby moet van de duisternis in het leven naar de helderheid stappen. Het kind zal alle obstakels in het leven kunnen overwinnen.

Meer

Gelukwensen van de genodigden

Op het einde van de ceremonie wordt de baby netjes gekleed met mooie en nieuwe kledij. Dit vertegenwoordigt de hoop dat de baby altijd een goed en welvarend leven zal hebben, en dat hij of zij samen met de ouders gelukkig zal leven.

Tenslotte krijgen de ouders en de baby gelukwensen van alle genodigden.

Meer
Back

About

Java, the heart of the Indonesian Republic. An Orientation to the Culture and Traditions of Java.

Workshops

More

Definitions

  • The Island of Java Java is the fifth-largest island of Indonesia. With a population of 120 million people (65% of the total population in Indonesia) living on an area of 127569 sq. km (7% of the total Indonesian area), it is the most crowded island in the world..
  • Javanese Ceremonies Traditions that are celebrated within the culture of the Indonesian people on Java.
  • Mixed Marriage A mixed marriage is when two people from different cultural backgrounds or different religious traditions or faiths marry.

Website