Javaanse Tedak Siten Ceremonie

Back

Het Selamatan ritueel

Het Selamatan ritueel is een traditioneel religieus samenkomen. Het woord Selamatan drukt de noties van dankzegging, zegening en genade uit. Tegelijkertijd is een Selamatan niet echt een religieus feest. Hoewel er wordt gebeden en er een passage uit de koran wordt gelezen, is dit iets dat lang teruggaat voor de komst van de islam. De Selamatan is deels een manier om de familie- en buurtsolidariteit uit te drukken - wat erg belangrijk is in Indonesië - en deels een manier om zich tegen slechte krachten te beschermen. Het delen van het ritueel voedsel, het gebed en het samenkomen in de gemeenschap: het zijn voorbeelden van hoe de Javanen geloven hoe ze de orde kunnen blijven handhaven en hoe het gevaar kan worden weggehouden.

Back

About

Java, the heart of the Indonesian Republic. An Orientation to the Culture and Traditions of Java.

Workshops

more

Definitions

  • The Island of Java Java is the fifth-largest island of Indonesia. With a population of 120 million people (65% of the total population in Indonesia) living on an area of 127569 sq. km (7% of the total Indonesian area), it is the most crowded island in the world..
  • Javanese Ceremonies Traditions that are celebrated within the culture of the Indonesian people on Java.
  • Mixed Marriage A mixed marriage is when two people from different cultural backgrounds or different religious traditions or faiths marry.

Website