Javaanse Mitoni Ceremonie

Back

De Legende achter deze Ceremonie

Er was eens een stel. De man was Ki Sedya en de vrouw was Niken Satingkeb. Ze hadden samen negen baby's gekregen, maar deze leefden allemaal niet zo lang. Het paar was daardoor erg verdrietig en ging naar hun koning: de wijze en slimme koning Jayabaya die leefde in de 11e eeuw. Jayabaya gaf het volgende vaderlijke advies aan het paar:

  • Bid tot de Heilige Schepper, de Almachtige.
  • Neem vervolgens een heilig bad met water uit zeven bronnen.

Alle ceremonies beginnen traditioneel met een kenduri. Na de kenduri wordt de zwangere moeder door enkele dorpsoudsten begeleid voor een badritueel met water uit zeven putten - putten van haar eigen tuin en van de tuin van de buren. Het is een symbool dat de baby bij zijn geboorte gezegend wordt door het hele gezin en door alle buren.

De twee kokosnoten uit de Sajen worden daarna gespleten en een deel van het kokoswater wordt gedronken door de aanstaande moeder. De hoop is dat de goede karakters van Arjuna en Sumbadra zouden worden opgenomen door de ziel van de baby. Kracht en veiligheid zijn waar deze ceremonie over gaat.

Dezelfde traditie heeft verschillende vormen in verschillende gebieden. Zowel in Yogyakarta als in Midden-Java is de achterliggende gedachte van deze mitoni cermonie dezelfde. Ze wordt echter op een verschillende manieren uitgevoerd. In Bantul wordt dit ritueel bijvoorbeeld tingkeban genoemd.

In de ceremonie in Bantul stijl, die duurt van zeven uur tot negen uur 's avonds worden de vrouw en haar echtgenoot eerst gebaad. Daarna worden ze op afzonderlijke plaatsen gekleed zoals een prins en een prinses. Ze worden later samengebracht om een janur (jong kokosnootblad) te snijden. De vrouw draagt een janur krans om haar nek en de man nadert haar om de bladeren met een kris te snijden. De ceremoniemeester gooit op dat moment een ei op de grond en de omstaanders applaudiseren.

Kulonprogo heeft ongeveer dezelfde uitvoering als de hoger beschreven tingkeban. Het enige verschil is de extra processie voorafgaand aan het janur snijden. Het paar wordt rond de rituele plaats geleid. Dit wordt uitgevoerd met als doel het huis van het kwaad te zuiveren.

Ondanks de grote verscheidenheid aan zwangerschapsrituelen rond de zevende maand, hebben ze allemaal dezelfde essentie. Het is het zoeken naar materiële en geestelijke bescherming voor het koppel, het toekomstige kind en het hele gezin. Zij duiden erop dat de Javaanse culturele wijsheid altijd het evenwicht zoekt tussen lichaam en ziel. Mitoni of tingkeban is het bewijs van de vastberadenheid van de Javaan om deze wijsheid te handhaven en oude tradities in ere te houden.

Ki Sedya en Niken Satingkeb slaagden in een nieuwe poging. Ze hadden het advies van koning Jayabaya opgevolgd. De andere naam van Mitoni is Tingkeban ter nagedachtenis aan Satingkeb. Tegenwoordig wordt dit Mitoni of Tingkeban ritueel nog steeds uitgevoerd op Java en op andere plaatsen met Javaanse afstammelingen.

Aan het einde van het ritueel verkoopt het gelukkige paar rujak (gemengde stukjes fruit met sambal saus) en dawet (een zoete verfrissingdrank gemaakt van kokosmelk gemengd met suiker en kleine stukjes zachte kleefrijst).

De gasten betalen hiervoor met een stuk aarden tegel. Rujak symboliseert hier het enthousiaste leven. Dawet wordt ook wel dawet plencing genoemd. Dawet is een gezond drankje. Plencing is een plaats onopgemerkt verlaten. Dawet plencing beeldt dus een vlotte en veilige geboorte van de baby uit.

Back

About

Java, the heart of the Indonesian Republic. An Orientation to the Culture and Traditions of Java.

Workshops

more

Definitions

  • The Island of Java Java is the fifth-largest island of Indonesia. With a population of 120 million people (65% of the total population in Indonesia) living on an area of 127569 sq. km (7% of the total Indonesian area), it is the most crowded island in the world..
  • Javanese Ceremonies Traditions that are celebrated within the culture of the Indonesian people on Java.
  • Mixed Marriage A mixed marriage is when two people from different cultural backgrounds or different religious traditions or faiths marry.

Website